English Bahasa Indonesia

Hidup bersatu dan berdamai

“Sebagai golongan yang kecil kita hidup di antara berjuta-juta penduduk yang berbedaan perkara agama dan keyakinannya. Kesejahteraan tanah dan keselamatan umum, pun pula kepentingan kita sendiri, meminta supaya kita hidup bersatu dan berdamai, tambahan pula kerja bersama-sama dengan segala warga negara dan golongan, yang sungguh memperhatikan kepentingan nusa dan bangsa”.
(Mgr. Soegijapranata, Surat Gembala tgl. 12 Februari 1952)

Facebook Comments