English Bahasa Indonesia

Perayaan Ekaristi Pembukaan TA 2019/2020

Dalam rangka mengawali proses mengajar TA 2019/2020, akan diselenggarakan Perayaan Ekaristi Pembukaan TA 2019/2020

Perayaan Ekaristi Pembukaan Tahun Akademik 2019-2020